باز کردن منو اصلی

مارک ویکتور هانس

بدون منبعویرایش

  • «عشق تنها چیزی است که باید بورزید تا به دستش آورید.»
  • «هدف گذاری در زندگی را باید تا پایان عمر ادامه دهید.»
  • «وقتی هدف‌های خود را می‌نویسید، کوتاه نیایید.»