لوئیس مایر

تهیه‌کننده آمریکایی

لوئیس مایر (۱۸۸۴ - ۱۹۵۷) فیلمساز آمریکایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «قراردادِ شفاهی چیزی است که ارزشِ کاغذی را که بر آن نوشته شود، ندارد.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۱۰۳۳