قلمبر همه نوشت‌افزارها از جمله خودکار، روان‌نویس، خودنویس، ماژیک و غیره گفته می‌شود و به‌طور ویژه که به نوشت‌افزارهای بی‌جوهر و طبیعی اطلاق می‌گردد . همچنین کنایه از نوشتن نیز می‌باشد.

گفتاوردویرایش

  • «ن [نون‏]، سوگند به قلم و آنچه نویسند.»