روسن پلونلیف

سیاست‌مدار و مهندس بلغارستانی

روسن پلونِلیف (۱۹۶۴) سیاست‌مدار بلغارستانی، رئیس‌جمهور بلغارستان (ژانویه ۲۰۱۲-)

گفتاوردها

ویرایش
  • «رفتار روسیه نه فقط در اوکراین بلکه در کل مرا نگران می‌کند. روسیه به ما می‌گوید که می‌خواهد قدرتی جهانی به حساب بیاید که حوزه‌های نفوذ خود را دارد و منافعش در این حوزه‌ها محترم شمرده می‌شود. اما من فکر می‌کنم که این سیاستها غلط و مربوط به قرن نوزدهم است. قدرت کشورها نباید متکی بر ارتش و سلاحهای هسته‌ای شان باشد. در قرن بیست و یکم قدرت کشورها باید ناشی از موفقیت مردم آن کشورها باشد.»[۱]
  • «می‌خواهم که با همه دوست باشم. می‌خواهم که با روسیه دوست باشم. من عاشق چایکوفسکی و موسیقی‌اش هستیم و عاشق داستایوسکی و نوشته‌هایش. من عاشق فرهنگ روسیه هستم. ما مردم روسیه را دوست داریم اما ما دموکرات واقعی هستیم و وقتی روسیه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و نظم جهانی را برهم می‌زند نمی‌توانیم ساکت بمانیم. نمی‌توانیم بگذاریم درگیری‌ها ادامه پیدا کند و برای یافتن راه حل هیچ تلاشی نشود.»[۲]
  • «نمی‌شود برای حفظ و تضمین امنیت، اروپا را به قلعه‌ای با دیوارهای بلند تبدیل کنید و به آنچه دوروبرتان می‌گذرد بی اعتنا بمانید. این استراتژی نادرست است.»[۳]
  • «بیست و پنج سال تحت کمونیسم زندگی کردم و می‌دانم که عضو اتحادیه اروپا نبودن یعنی چه. می‌دانم تنها بودن یعنی چه یا این که تحت تسلط قدرت جهانی مثل اتحاد جماهیر شوروی بودن یعنی چه. نمی‌خواهم این وضعیت دوباره رخ دهد. می‌خواهم که بلغارستان عضو پر افتخار اتحادیه اروپا باشد و این تنها راهی است که رفاه و امنیت و سلامت جامعه ما را تضمین خواهد کرد.»[۴]

منابع

ویرایش