قاسم شعله‌سعدی

سیاست‌مدار ایرانی

قاسم شعله‌سعدی (زاده ۱۳۳۳ در شیراز) وکیل دعاوی، نماینده شیراز در مجالس دوره سوم و چهارم، زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر، استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود.

گفتاوردها ویرایش

  • «اقتصاد از سیاست تبعیت می‌کند. ساختارهای اقتصادی جوامع مختلف، مخلوق ساختارهای سیاسی آن‌هاست. خطوط اساسی این ساختارها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را قوانین اساسی ترسیم می‌کنند. قوانین اساسی در حقیقت منعکس‌کنندهٔ خواست‌ها، آرمان‌ها و ایده‌های انسان‌هایی است که در خلق و تدوین و تأیید آن‌ها نقش داشته‌اند.»[۱]
  • «من اطمینان دارم که وحدت ملی، نظام جمهوری اسلامی را بیمه خواهد کرد و تداوم انقلاب اسلامی و گسترش ل آن در جهان جز با اتحاد آحاد ملت ایران که خاستگاه انقلاب اسلامی است امکان‌پذیر نخواهد بود.»[۲]

منابع ویرایش