فیلیپ گویدالا

فیلیپ گویدالا (۱۸۸۹ – ۱۹۴۴) نویسندهٔ بریتانیایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «تاریخ خود را تکرار می کنند و تاریخ نویسان یکدیگر را.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۳۱۴