فقه حقوق‌شناسی اسلامی است.

درباره ویرایش

  • «آموزشِ فقه همچون نماز خواندن[عبادت] است و پژوهش در قرآن نیز نماز است.»
    • یحیی بن ابی کثیر ترجمهٔ دیگر: «تعلیمِ فقه، نماز است و تحقیق در قرآن هم نماز است.» خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه، ۱۰۳/۱
  • «می‌باش فقیه طاعت‌اندوز/ اما نه فقیه حیلت‌آموز»

منابع ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
فقه
دارد.