فصاحت روان، مؤثر، زیبا، موزون، قانع کنند سخن گفتن را گویند که بخشی از علم بلاغت است.

دربارهویرایش

منابعویرایش