فردریک سایر

فردریک سایر (۱۸۲۲ – ۱۸۹۱) سناتور آمریکایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «قرارداد توافقی است که فقط برای طرفِ ضعیف لازم الاجراست.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۱۰۳۲