فرانک اوت لا

فرانک اوت لا

بدون منبعویرایش

  • «مراقب شخصیتت باش، چرا که شخصیت تو سرنوشتت را رقم می زند.»