فاروق یکم

پادشاه مصر و سودان

فاروق یکم (۱۹۲۰ - ۱۹۶۵)، پسر ملک فواد و نبیره محمدعلی پاشای کبیر، پادشاه ماقبل آخر دودمان خدیوی مصر بود.

گفتاوردها

ویرایش
  • «روزی از روزها می‌آید که جز ۵ پادشاه نخواهد بود، چهارتای آنان در بازی ورق و دیگری پادشاه بریتانیا[۱]

منابع

ویرایش