فاروق یکم (۱۹۲۰ - ۱۹۶۵)، پسر ملک فواد و نبیره محمدعلی پاشای کبیر، پادشاه ماقبل آخر دودمان خدیوی مصر بود.

King Farouk.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «روزی از روزها می‌آید که جز ۵ پادشاه نخواهد بود، چهارتای آنان در بازی ورق و دیگری پادشاه بریتانیا[۱]

منابعویرایش