غلامحسین صدیقی

سیاست‌مدار ایرانی

غلامحسین صدیقی (۱۲ آذر ۱۲۸۴ تهران - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۱ تهران) استاد دانشگاه تهران و وزیر پست، تلگراف و تلفن (در دولت اول) و وزیر کشور و نایب نخست وزیر (در دولت دوم) محمد مصدق بود. دکتر صدیقی از آورندگان دانش جامعه‌شناسی به ایران و از مؤسسان مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی (وابسته به دانشگاه تهران) بود. وی همچنین سال‌ها عضو هیئت امنای بنیاد فرهنگ ایران بود.

من وجاهت ملی را برای سنگ قبرم نمی‌خواهم، سن من به اندازه عمر مشروطه است. حالا که فرصتی پیدا شده تا مشروطه در همه ابعادش احیا شود بنده بروم مثل آقای سنجابی شما دستبوسی کنم؟ نه آقا، بروید و به ایشان بگوئید صدیقی وجاهتی اگر دارد برای این روزها ذخیره شده

دربارهٔ ایران ویرایش

  • او بزرگترین کاستی این ملت را چنین ترسیم کرد: «بزرگترین عیب ما بی‌انصافی است. بی‌انصافی دردآوری دربارهٔ دیگران» و در جای دیگری نوشت: «جامعه‌ای شایستهٔ بقاست که در آن انسان ارجمند و عزیز و گرامی باشد.»
  • وی در بحبوحه انقلاب در مورد وضعیت آینده ایران چنین گفته بود: «روزی خواهد آمد که شما در عرصه بین‌المللی از آوردن نام ایران و ایرانی خجل و شرمسار باشید»[۱]

منابع ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ