عیسی علی العاکوب

عیسی علی العاکوب (۱۹۵۰، رقّه) ادیب، مترجم و شاعر سوری است.

گفتاوردهاویرایش

  • «سخن در جانِ مردمان مشرق‌زمین تأثیری ویژه دارد. گاه پژواک سخنی پرده‌های زمان و مکان را درمی‌نوردد، برای همیشه در تار-و-پود جانِ آنان طنین انداخته و اثر خود را همچنان بر رفتارشان می‌گذارد. آنگاه که بتوان چنین وضعی را شاملِ دیگر ملل شرق دانست، کمترین تردیدی برای پژوهشگر نمی‌ماند که ایرانیان باستان را در این باره، بهترین نمونهٔ روح شرق بشمارد؛ روحی که به سخنان حکمت‌آمیز و پندها و مثل‌ها باور دارد.»
  • «می‌توانیم بگوییم نخستین حکیمی که شرق او را می‌شناخت، زرتشت است که به جان و تن، و به دست و زبان، ایرانی است. کتابش اوستا، مایهٔ افتخار نه تنها ایرانیان که همهٔ ملل شرق است. او توانست طی مدتی نه چندان کوتاه، ملتی پراکنده و نیرو از کف‌داده را پیرامون خود گرد آورد و به سوی زندگی، قدرت و حکومت راه نماید.»
  • «اردشیر بابکان به تیزبینی خود دریافت که پس از تأثیر ویرانگر جنگ‌ها و دشمنی‌ها، برای سامان یافتن از-هم‌گسیختگی ملت و ترمیم پراکندگی‌های مردم، بازگشت به آیین زردشت ضروری است.»
  • «بسیار شگفت‌آور است که خلیفه عمر بن خطاب دربارهٔ زردشتیان گفته است: «با آنان همچنان رفتار کنید که با اهل کتاب.»، و از آن شگفت‌انگیزتر اینکه پیروان زردشت، کاروانِ تمدن اسلامی را در دوران عباسیان همراهی کردند؛ کاری که تناه از عهدهٔ افراشته‌قامتان سرافراز ساخته بود.»[۱]

منابعویرایش

  1. العاکوب، عیسی علی. تأثیر پند پارسی بر ادب عرب؛ پژوهشی در ادبیات تطبیقی. ترجمهٔ عبدالله شریفی خجسته. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴ش/۱۹۹۵م. ۳۲.