علی رفیعی (۱۹۳۸) کارگردان ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • دربارهٔ محمدرضا شجریان: «شنیدم بازگشته... مگر رفته بود؟! کجا؟! همیشه بوده، با آوایش، با طنینِ صدایش که هرچه دورتر رَوَد کوه‌ها بیشتر پژواکش می‌دهند. شنیدم زادروزش است... کی؟ مگر متولد شده؟ همیشه بوده، از ازل، که او صدای خاک و نفَسِ این سرزمین است، صبح پنجره باز کردم و بلبل خواند، سرت سلامت که بر شاخه شَجَرِ کهنِ حیاطِ خانه نشسته‌ای... .»[۱]

منابعویرایش