علی الجارم (۱۸۸۱ - ۱۹۴۹)ادیب، شاعر و نویسندهٔ مصری.

گفتاوردها ویرایش

  • «شجاع اوست که از نومیدی، امید می‌آفریند؛ چرا که در نومیدی طعمِ مرگ است، امّا شجاعت معنی زندگی است.» [۱]

منابع ویرایش