امید یک حالت احساسی است که باور به نتیجهٔ مثبت رویدادها یا شرایط، در زندگی می‌باشد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «بذار یه چیزی بهت بگم رفیق. امید چیز خطرناکیه. امید میتونه یه آدمو دیوونه کنه.»
  • «عمری دگر بباید بعد از فراق ما را// کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری»