امید یک حالت احساسی است که باور به نتیجهٔ مثبت رویدادها یا شرایط، در زندگی می‌باشد.

گفتاوردهاویرایش

  • «بذار یه چیزی بهت بگم رفیق. امید چیز خطرناکیه. امید میتونه یه آدمو دیوونه کنه.»

شعرویرایش

  • «عمری دگر بباید بعد از وفات ما را// کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری»