عبدالرحمن عارف

سیاست‌مدار عراقی

عبدالرحمن عارف (۱۹۱۶–۲۰۰۷) سومین رئیس جمهور عراق (۱۹۶۶–۱۹۶۸).

Abdel-Rahman Aref.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «امیدوارم ثبات و امنیت در همه عراق و کشورهای همسایه عرب برقرارشود... امیدوارم با فراموش کردن گذشته و نگاه به آینده وحدت ملی در عراق برقرار شود» [[۱]]