عراق

کشوری در غرب آسیا

عِراق با نام رسمی جمهوری عِراق کشوری در جنوب‌غرب آسیا و در منطقهٔ خاورمیانه، پایتخت آن بغداد.

گفتاوردها

ویرایش
  • من ضد دیکتاتوری و اشغالگری هستم، به وطنی آزاد و سازنده باور دارم که به روی انسانیت، زیبایی و آزادی گشوده‌است. من باور دارم که عراق مثل ققنوسی است که می‌سوزد و همیشه از خاکسترش زاده می‌شود.

درباره

ویرایش
  • «پرچم:   در سال ۱۹۵۸ و تأسیس جمهوری عراق، پرچم این کشور شامل رنگ‌های سیاه، سفید و سبز بود که در وسط آن دایره‌ای طلایی با ستاره‌ای قرمز وجود داشت  . پرچم امروزی عراق از سال ۱۹۶۳ رایج شده است   که شامل نوارهای رنگی قرمز، سفید و سیاه است که برای جمهوری متحد عربی طراحی شده بود (این جمهوری قرار بود از ادغام عراق، سوریه و مصر تشکیل شود. در نوار سفید رنگ وسط این پرچم سه ستارهٔ سبزرنگ وجود دارد که نشانهٔ سه کشور فوق است ولی اتحاد این کشورها جنبهٔ عمیقی نداشت) [این پرچم تغییریافته است]
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۲]

منابع

ویرایش
  1. https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=209369#.YCj0kY8zbcc
  2. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص150. 
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
عراق
دارد.