باز کردن منو اصلی

طیبه ابراهیم (؟ -۲۰۱۱)نویسنده کویتی.

گفتاوردهاویرایش

  • «دولت باید دولت مدنی باشد، نه دولت دینی»[۱]

منابعویرایش