کویت

کشوری در غرب آسیا

کویت کشوری در منطقه خاورمیانه در منطقۀ خلیج فارس.

گفتاوردها

ویرایش
  • «کویت به خاطر چاه‌های نفتی که در خود دارد، شاید برای آمریکاهزار برابر از فلسطین مهمتر باشد و همه دیدیم که آمریکا ومتحدانش چگونه ظرف چند روز تجاوز عراق به کویت را دفع کردند.»
    • روژه گارودی سخنرانی در «مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی» در شهر قم
  • «ما باید به قانون اساسی و آزادی بیان در کویت افتخار کنیم.».
  • «کویت متعلق به همه مردم آن است و کسی در این دایره مستثنی نیست.».

درباره

ویرایش
  • «پرچم کنونی  : رنگ‌های پرچم کویت همان رنگ‌های رایج بین کشورهای عربی یعنی سبز، سفید و قرمز است و در کنارهٔ سمت چپ آن، رنگ سیاه بین نوارهای سه رنگ فوق جای می‌گیرد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۵]

منابع

ویرایش