طارق عزیز

سیاست‌مدار و دیپلمات عراقی

طارق عزیز وزیر امور خارجهٔ سابقِ عراق.

گفتاوردهاویرایش

  • «وقتی که می‌توانم حقیقت را بنویسم، می‌توانم حتّی ضدِّ دوستم سخن بگویم.»[۱]

منابعویرایش