ضرب‌المثل‌های صربستانی

ضرب‌المثل‌های صربستانی و مترادف آن به‌فارسی.

Б - B - Г - Д - И - К - Л - Н - O - П - Р - С - Т - У - Ш

 • «Бог високо, a Русија далеко.»
 • ترجمه: «خدا خیلی بالاست و روسیه خیلی دور.»
  • مترادف فارسی: «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل»
 • «Бог је прво себи браду створио.»
 • ترجمه: «خدا اول ریش را برای خودش گذاشت.»
  • مترادف فارسی: «چاه نکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی»
 • «Боље врабац у руци, него голуб на грани.»
 • ترجمه: «یک گنجشک توی دست بهتر از یک کبوتر روی شاخه است.»
  • مترادف فارسی: «سیلی نقد به از حلوای نسیه است»
  • مترادف فارسی: «سگ در حضور به از برادر دور»


 • «Врана врани очи не вади.»
 • ترجمه: «یک کلاغ چشم یک کلاغ دیگر را در نمی‏آورد.»
  • مترادف فارسی: «چاقو دسته خودش را نمی‏برد»


 • «Гвожђе се кује док је вруће.»
 • ترجمه: «آهن تا وقتی داغ است کارایی دارد.»
  • مترادف فارسی: «تا تنور داغ است ٬ نان را بچسبان.»
 • «Где je много бабица, килава cу деца.»
 • ترجمه: «وقتی تعداد قابله ‏ها زیاد است٬ بچه‏ ها ضعیف می‏شوند.»
  • مترادف فارسی: «آشپز که دوتا شد آش یا شور می‏شود یا بی‏نمک.»
 • «Где ти много обећавају, малу торбу понеси.»
 • ترجمه: «وقتی مردم وعده زیادی به تو می‏دهند٬با یک کیف کوچک می‏آیند.»
  • مترادف فارسی: «سنگ بزرگ نشان نزدن است.»
 • «Да падне на леђа,разбио би нос.»
 • ترجمه: «اگر عقب عقب هم راه برود ٬ باز دماغش می‏شکند.»
  • مترادف فارسی: «اگر یک آجر از آسمان بیافتد بر سر وی می‏افتد»
 • «Дала баба динар да се ухвати у коло, а два да се пусти.»
 • ترجمه: «ننه بزگ یک دینار می‏گیرد تا برقصد ٬ دو تا می‏گیرد تمامش کند.»
  • مترادف فارسی: «دوزار دادیم بخونه ۱ تومن دادیم نخونه»


 • «Ивер не пада далеко од кладе.»
 • ترجمه: «یک شاخه دورتر از تنه نمی‏افتد.»
  • مترادف فارسی: «یک دانه دورتر از خرمنش نمی‏افتد»
 • «Кад мачке нема, мишеви коло воде.»
 • ترجمه: «وقتی گربه نیست موش‏ها می‏رقصند.»
  • مترادف فارسی: «سگ تو خانه صاحبش شیر ه»
 • «Ко вино вечера, воду доручкује..»
 • ترجمه: «کسی که برای شام شراب دارد ٬ برای صبحانه آب دارد..»
  • مترادف فارسی: «جیک جیک مستونت بود ٬ فکر زمستونت بود؟»
 • «Ко другоме јаму копа сам у њу пада.»
 • ترجمه: «کسی که برای کسی دام پهن می‏کند ٬ خودش در آن گرفتار می‏شود.»
  • مترادف فارسی: «از هر دست بدی از همان دست می‏گیری»
  • مترادف فارسی: «چاهکن همیشه ته چاه است.»
 • «Ко рано рани, две среће граби.»
 • ترجمه: «کسی که زود از خواب بلند می‏شود ٬ دوبرابر خوش‏شانس است.»
  • مترادف فارسی: «سحرخیز باش تا کامروا شوی»
 • «Ко с ђаволом тикве сади, о главу му се обију.»
 • ترجمه: «اگر یک ماسک شیطانی از کدو تنبل بزنی ٬ همه را خوای ترساند.»
  • مترادف فارسی: «هر چی بکاری درو می‏کنی»
 • «Ко сeје ветар, жање олују.»
 • ترجمه: «کسی که موقع باد بکارد ٬ موقع طوفان درو خواهد کرد.»
  • مترادف فارسی: «توفان دِرَوَد هر آنکه در باد بِکِشت»
 • «Ко уме, њему две.»
 • ترجمه: «یک نفر می‏تواند دوبرابر دریافت کند.»
  • مترادف فارسی: «کنایه از اینکه یک فرد زرنگ می‏تواند دو برابر یک فرد عادی درآمد داشته باشد»
 • «Лепа реч и гвоздена врата отвара.»
 • ترجمه: «یک کلمه محبت آمیز درهای آهنی را نیز باز می‏کند.»
  • مترادف فارسی: «از محبت خارها گل می‏شود»


 • «Не можe крушка да роди јабуку.»
 • ترجمه: «درخت گلابی هیچ وقت سیب نمی‏دهد.»
  • مترادف فارسی: «گندم از گندم بروید ٬ جو ز جو»
 • «Нема ватре без дима.»
 • ترجمه: «هیچ آتشی بدون دود نیست.»
  • مترادف فارسی: «شتر سواری دولا دولا نمی‏شود»
 • «Нема хлеба без мотике!.»
 • ترجمه: «هیچ نانی بدون کج بیل نیست.»
  • مترادف فارسی: «نابرده رنج گنج میسر نمی‏شود ٬ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»
 • «Није злато све што сија.»
 • ترجمه: «هر چه درخشید طلا نیست.»
  • مترادف فارسی: «هر گردی گردو نیست»
 • «Oбeћaње лудoм рaдoвaње.»
 • ترجمه: «به یک احمق قول بدهید و او را خوشحال کنید.»
  • مترادف فارسی: «بزک نمیر بهار میاد»
 • «Пас који лаје не уједа.»
 • ترجمه: «سگی که واق واق می‏کند٬ گاز نمی‏گیرد.»
  • مترادف فارسی: «فقط هارت و پورته»
 • «Правити од комарца магарца.»
 • ترجمه: «از یک پشه ٬ خر درست می‏کند.»
  • مترادف فارسی: «از آب روغن می‏گیرد»
 • «Прво скочи па реци хоп.»
 • ترجمه: «اول بپر ٬ بعد بگو هاپ.»
  • مترادف فارسی: «اول به آب برس بعد لباسهایت را در بیار»
 • «Ругала се шерпа лонцу, широка му уста.»
 • ترجمه: «ماهی تابه به دیگ می‏گوید دهانت گشاد است.»
  • مترادف فارسی: «دیگ به دیگ می‏گوید روت سیاه»
 • «Тиха вода брег рони.»
 • ترجمه: «آب ساکت کوه را از پای درمی‏آورد.»
  • مترادف فارسی: «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی»
 • «Трипут мери, једном сеци.»
 • ترجمه: «سه بار اندازه بگیر ٬ یک بار ببر.»
  • مترادف فارسی: «اول فکر کن بعد حرف بزن»
 • «Трипут мери, једном сеци.»
 • ترجمه: «سه بار اندازه بگیر ٬ یک بار ببر.»
  • مترادف فارسی: «اول فکر کن بعد حرف بزن»
 • «У том грму чучи зец!.»
 • ترجمه: «بوته‏ای که خرگوش پنهان شده است.»
  • مترادف فارسی: «پیدا کنید پرتقال فروش را»
 • «Уздај се у се и у своје кљусе!!.»
 • ترجمه: «فقط به خودت اعتماد کن و اسبت.»
  • مترادف فارسی: «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من»
 • «Умиљато јагње две овце сиса.»
 • ترجمه: «بره با نوازش دو میش شیر می‏خورد.»
  • مترادف فارسی: «کنایه به چاپلوسی کردن»


 • «Што можеш данас, не остављај за сутра.»
 • ترجمه: «کاری را که امروز می‏توانی انجام دهی به فردا موکول نکن.»
  • مترادف فارسی: «کار امروز را به فردا نیانداز»