ضرب‌المثل‌های اصفهانی

ضرب‌المثل‌ها، کنایات و اصطلاحات اصفهانی

ضرب‌المثل‌هاویرایش

  • «شتر رو راهی کرده‌ن پیِ مهارش می‌گردن.»