ضرب‌المثل‌های اصفهانی

ضرب‌المثل‌ها، کنایات و اصطلاحات اصفهانی

ضرب‌المثل‌ها ویرایش

 • کون خیارش هم تلخ نیست
 • دامنش سبز شده است.
 • کساشا جای دیگه میدهد
 • چشما گذاشتن برای دیدن کونم برای ریدن
 • فلانی خنک است
 • ارزون حماله
 • هیچ کس نمیخورد
 • هیچ کاه زردی ته کاهدون نمیموند
 • که که م حلوا عزامه.
 • که ‌که هم اگه میخوای بخوری از کون پلو خورده بخور.
 • «شتر رو راهی کرده‌ن پیِ مهارش می‌گردن.»
 • اِز گوشه ابرو شيرجه وَر می‌دارِد
 • اِز كلاه­دوزي، پُف آب زِدَن را بَلَدِس
 • اين ديگي نَجوش، اون چُغُندِري نَپِزا مي خواد
 • باري سُبُك اِز بهشت اومِدِس
 • بازيِ سري خونچِه درآورُد
 • بيبين صَحَبي بز، كرباس وَر مي دارِد يا نه؟

اصطلاحات ویرایش

 • خره
 • کنس - خسیس
 • که که