سید محمدصادق روحانی

(تغییرمسیر از صادق حسینی روحانی)

سید محمدصادق روحانی (۱۹۲۵) از مراجع تقلید شیعه.

AyatollahRohani.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «در عصری که سیاهان صحاری آفریقا از زیر یوغ اسارت بیرون می‌روند. در عصری که طفیلی‌های اجتماع برای رسیدن به امتیازات نامشروعی دیوانه وار تلاش می‌کنند، ما بنده و اسیر شویم؟ ما حقوق مشروع و قانونی خویش را نیز از دست بدهیم؟» (۹/۴/۱۹۶۳م) [۱]

منابعویرایش