شیطان

موجودی منحرف در ادیانِ ابراهیمی

شیطان (عبری: שָּׂטָן به معنای «دشمن») اصطلاحی است و همچنین به عنوان نام یکی از چهره‌های نمایان شده در متون ادیان ابراهیمی است.

دربارهٔ او ویرایش

  • «شیطان همواره فروگذارنده [تنها گذار] انسان است.»