شهر ری

(تغییرمسیر از شهرری)

ری از کهن‌ترین شهرهای ایران بوده، امروزه در جنوب تهران جای دارد.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش