پاریس

پایتخت فرانسه

پاریس پایتخت فرانسه.

Paris, France.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «اسکندریه جایگاه تلاقی شرق و غرب است و خط فکری که آتن را به پاریس و ایتالیای دوران رنسانس می‌پیوندند از اسکندریه و بغداد و ری و نیشابور و قاهره و قرطبه می‌گذرد.»

منابعویرایش