خجالت

(تغییرمسیر از شرم)

شرم یا خجالت

گفتاوردها

ویرایش
  • «ترس، همراهِ نومیدی است ؛ و شرم همراهِ محرومیّت ؛ و فرصت‌ها چونان ابرها می‌‏گذرند، پس فرصت‌های نیکو را غنیمت شمرید.»
  • «موقعی که دختری آزرم و حیای خود را از دست بدهد و دیگر سرخ نمی‌شود، بهترین جزء دلبری خود را از دست داده است.»
    • گریکوری