باز کردن منو اصلی

شرلوک هلمز: بازی سایه‌ها

فیلمی از گای ریچی

شرلوک هلمز: بازی سایه‌ها فیلمی به کارگردانی گای ریچی است که در سال ۲۰۱۱ ساخته شده‌است. این فیلم دنباله قسمت اول فیلم شرلوک هلمز می‌باشد.

شرلوک هلمزویرایش

  • [به دکتر هوفمان-ستهل] شاید شما شنیده باشید. اسم من شرلوک ه … بمب منفجر می‌شود؛ سرفه] ه … هولمزه!
  • [اشاره به نوع پوشش او، یک ریش غیر واقعی] آن قدر عیان که همی شود نهان!

دکتر واتسنویرایش

  • [هلمز را محکم فشار داد] تو همسر منو کشتی؟ تو همین الان همشر منو کشتی؟

پروفسور موریارتیویرایش

  • بیا وقت همدیگرو تلف نکنیم… هر دو می دونیم این چجوری تموم می شه!