همسر

همسر مونث یا زن

یک همسر شریکی زن در یک رابطه زناشویی مستمر است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «بدون تردید اگر موفقیتی در زندگی علمی و اجتماعی خود داشته‌ام بخش مهمی از آن مرهون همراهی، همفکری و عنایت همسر خوبم بوده‌است و حاصل ازدواج ما سه فرزند عزیز و خوب، دو دختر و یک پسر است.»

منابع

ویرایش