شخصیّت مجموعه‌ای از تفاوت‌های فردی است که تحت تأثیر رشد فرد است: ارزش‌ها، نگرش‌ها، خاطرات شخصی، روابط اجتماعی، عادت‌ها و مهارت‌ها.

دربارهویرایش

منابعویرایش