سید شریف حسینی

سیّد شریف حسینی (۱۳۴۷ / ۱۹۶۸ م) سیاستمدار ایرانی، نمایندهٔ مجلس ایران.

گفتاوردهاویرایش

  • «زیاده خواهی نمایندگان اصفهان بر تمامی مردم و نیز نمایندگان استان‌های دیگر کشور روشن و این باعث همدلی و همراهی آنها با نمایندگان معترض خوزستان و چهار محال بختیاری شده است.».[۱]
  • «حمایت از کارون نباید برخاسته از احساسات و عواطف باشد و این حرکت لازم است در چارچوب منطق و اعتماد پیش رود.» [۲]

منابعویرایش