سُفیان بن عُـیَـیْنه (۱۰۷ق/۷۲۵ – ۱۹۸ق/ ۸۱۴م) عالم مسلمان.

گفتاوردها

ویرایش
  • «بالاترین مقام از آنِ کسانی است که رابط میانِ خدا ومردم باشند که همان پیامبران و عالمان هستند، و مثالِ نادان با دانا همچون دار الکفر و دار الاسلام است، که اگر مسلمانان جهاد را واگذارند، کافران خواهند آمد و اسلام را از آنان خواهند گرفت؛ و اگر مردم علم را رها کنند، نادان خواهند گشت.»
    • بیهقی، المدخل الی سنن الکبری، ۴۴/۱