سدر لبنانی

گونه‌ای از سرو
(تغییرمسیر از سرو لبنان)

سرو لبنان(نام علمی: Cedrus libani) نام یک گونه از سرده سدر است.

گفتاوردها درباره

ویرایش
  • «مرد عادل مانند درخت نخل شکوفا می‌شود و مانند سرو لبنان رشد می‌کند.»
  • «ای لبنان درهای خود را باز کن تا آتش، سروهای آزاد تو را بسوزاند.»