سون تسی

نویسنده و فیلسوف چینی
(تغییرمسیر از سان تزو)
Enchoen27n3200.jpg

سون تسی

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش