سائو پائولو

سائو پائولو شهری خودگردان در بخش جنوب‌شرقی برزیل؛ کلان‌شهر آن جهانی است که پرجمعیت‌ترین شهر بزریل، قاره‌های آمریکا و نیمکرهٔ جنوبی زمین شمرده می‌شود.

São Paulo Poster.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «خروشی که از سائوپائولو بلند است، خروش کار است… سائوپائولو آدم را را مسحور می‌کند. در مرکز شهر خانه‌های کهنه و آسودهٔ خانواده‌های قدیم بزریل جای گرفته که گویا بر اثر فشردگی آسمان‌خراش‌ها خفه شده‌اند.»

منابعویرایش

  1. نیدرگانگ، مارسل. بیست کشور آمریکای لاتین. ج. یکم. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، دی ماه ۱۳۵۸/ چاپ اول ۱۹۶۹. ۸۷.