برزیل

کشوری در قارهٔ آمریکای جنوبی

برزیل با نام رسمی جمهوری فدراتیو برزیل بزرگ‌ترین و پرجمعیّت‌ترین کشور آمریکای جنوبی ، پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی آن پرتغالی است.

۲۵۰px

گفتاوردهاویرایش

دربارهویرایش

  • «پرچم:کُرهٔ آبی‌رنگ در پرچم بزریل  مظهر آسمان است که نشانه‌ای از وسعت و شایستگی است. بیست و دو ستارهٔ موجود در این پرچم، علامت ۲۱ ایالات و پایتخت آن برازیلیاست و رنگ‌های زرد و سبز در این پرچم نشانهٔ معادن و ثروت جنگلی آن است.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م [۲]

منابعویرایش

  1. http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jaimelerne560357.html
  2. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۷۱.