زیگ زیگلار ،(۶ نوامبر۱۹۲۶–۲۸نوامبر ۲۰۱۲)، نویسنده و سخنران الهام بخش آمریکایی است

مهمترین ابزار اقناع‌سازی که در زرادخانه خود دارید صداقت است.

دارای منبع ویرایش

  • «فقیرترین مردم کسی است که رؤیایی در سر ندارد.»
  • «عده‌ای گمان می‌کنند که خیلی کار می‌کنند، زیرا برای یک کار ۳ ساعته یک روز وقت می‌گذارند.»