زیارت سفر، تلاش یا جستجویی دارای اهمیّتِ اخلاقی و معنوی است که معمولاً مقصدِ آن یک حرم یا مکان‌های مهم دیگر در اعتقاداتِ زائر و دین اوست.

گفتاوردهاویرایش

  • «مردگان خود را زیارت کنید؛ زیرا آنان از دیدار شما خوشحال می‌شوند؛ پس از آن که بر سر قبر پدر و مادر خود برایشان دعا کردید، حاجت خود را (از خدا) بخواهید .»
  • «برای جستجوی خدا لازم نیست که به زیارت اماکن مقدّس برویم یا شمع و چراغ روشن کنیم، یا بخورات معطّر بسوزانیم یا بُت و مجّسمه‌ای را روغن مالی کنیم یا برگِ گل بر آن بپاشیم، زیرا خدا در دل‌های خودِ ماست. اگر بتوانیم توجّه به جسمِ مادی خویش را به کلّی در خود نابود سازیم، خواهیم توانست خداوند را رو در رو ببینیم.»

منابعویرایش

  1. «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ص ۱۰7