زهد

یک سبک زندگی افراطی زاهدانه برای تزکیه نفس

گفتاوردها ویرایش

  • «برترین پارسایی، نهفتن پارسایی است .»
    • ترجمهٔ دیگر:برترین زهد، پنهان داشتن زهد است.
    • علی بن ابی‌طالب نهج البلاغه، کلمات قصار، 28