زندگی مشترک آقای محمودی و بانو

فیلم ایرانی ۱۳۹۱ به کارگردانی روح‌الله حجازی

زندگی مشترک آقای محمودی و بانو فیلم ایرانی به کارگردانی روح‌الله حجازی محصول سال ۱۳۹۱ است.

گفتگوهاویرایش

محدثه: «منصور … ساناز شیطونه، نه؟»
منصور: «زنِ شیطون معلوم می کنه!»

ساناز:تو از خاله راضی ای؟
منصور:...
ساناز:نه جون من تو از خاله راضی ای؟
منصور:...
ساناز:دیدی؟ تو از خاله راضی نیستی خاله از تو اون از من راضی نیس منم از اون
منصور:چه خر تو خری بشه.

پیوند به بیرونویرایش