زنا

دخول جنسی خلاف شریعت اسلام

زنایک قانون دینی به‌ویژه در اسلام، در مورد روابط جنسی نامشروع است که میان مسلمانی که ازدواج نکرده با کسی که ازدواج کرده است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «به زنا نزدیک مشوید چرا که آن همواره زشت و بد راهی است.»
    • قرآن سوره ۱۷: الإسراء ۳۲
  • «کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند سپس چهار گواه نمی‌آورند، هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسق اند.»