خورشید

ستارۀ مرکزی سامانه خورشیدی

خورشید (نام‌های ادبی یا قدیمی: خور، هور، مهر، روز) یکی از ستارگان کهکشان راه شیری و تنها ستارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که در مرکز آن جای دارد.

گفتاوردها

ویرایش

اشعار

ویرایش
آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدست      در شعاعش همچو ذره جان من رقصان شدست

مولوی [۱]

نبی، آفتاب و صحابان چو ماه      به هم نسبتی یکدگر راست راه

فردوسی

در موسم زمستان، سعدی دو چیز خواهد      با روی آفتابی در آفتاب رویی

سعدی

ای آفتاب روشن و ای سایه همای      ما را نگاهی از تو تمامست اگر کنی

سعدی

منابع

ویرایش