زبان

یک سامانه ساختارمند برای ارتباط

زبان توانایی به‌دست آوردن و بکارگیری سیستم‌های پیچیدهٔ ارتباطات، به‌ویژه توانایی انسان برای انجام این کار است و هر زبان یک نمونه ویژه‌ای از چنین سیستمی است. مطالعه علمی زبان، زبان‌شناسی نامیده می‌شود.

گفتاوردها

ویرایش
  • «قوی‌ترین دلیل برای اثبات زنده بودن یک ملت همانا زنده ماندن زبان مادری آن ملت است. ما هم با تمام گرفتاری‌های تاریخی که داشته‌ایم زنده مانده‌ایم. چرا؟ چون زبان ما زنده مانده و امروز هم در اینجا جمع شده‌ایم که درباره این زبان زنده و جاوید که زبان مادری رودکی و فردوسی است سخن بگوییم.»
  • «لبخند گرم، زبانِ جهانی مهربانی است.»
  • «می‌توانید اسم یک پرنده را در تمام زبانهای دنیا یادبگیرید اما وقتی این کار به پایان رسید، شما دقیقاً هیچ چیز در مورد آن نمی‌دانید... پس بیایید به پرنده نگاه کنیم و ببینیم که چه می‌کند. این مسئله است که مهم است. من خیلی زود تفاوت میان دانستن نام یک چیز و شناختن آن چیز را آموختم.»
    • ریچارد فاینمن «دانش چیست؟»، ارائه شده در نشست سالیانهٔ انجمن ملی مدرّسان علوم سال ۱۹۶۶ در نیویورک. چاپ شده در مجلهٔ مدرّس فیزیک، سال هفتم، شماره شش، ۱۹۶۸، صفحات ۳۱۳-۳۲۰.
  • «مهربانی بدون توجه به سن، ملیت و مذهب یک زبان جهانی است.»

منابع

ویرایش
  1. هویدا، امیر عباس. (1349). زبان فارسی. یغما، شماره 266، صفحه‌ی 442.
  2. http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/williamart190443.html?src=t_language
  3. «892519». azquotes.com.