باز کردن منو اصلی

ویلیام آرتور وارد (۱۹۲۱ - ۱۹۹۴) نویسنده آمریکایی است.

گفتاوردهاویرایش

  • «یک لبخندِ گرم، زبانِ جهانی مهربانی است.»[۱]

منابعویرایش