ریاضی‌دان

به کسی گفته می‌شود که با اندیشه و دانش به ریاضی می‌پردازد و دربارۀ علم ریاضی پژوهش می‌کند.

یک ریاضی‌دان فردی با دانش گسترده در ریاضیات است که با بکارگیری این دانش در کارِ خود، معمولاً مسائل ریاضی را حل می‌کند.

Euclid.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «ریاضیدان ماشینی است برای تبدیل یک فنجان قهوه به قضیه‌ها.»[۱]
پاول اردوش
  • «ریاضیدانان متولد می‌شوند، آموزش داده نمی‌شوند.»
  • «ریاضیدانان موضوعات را مطالعه نمی‌کنند، بلکه رابطه بین موضوعات را مطالعه می‌کنند.»
آنری پوانکاره
  • «هر ریاضیدان خوب درنهایت نیمی فیلسوف، و هر فیلسوف خوب درنهایت نیمی ریاضیدان است.»
گوتلوب فرگه
  • «هر برهان ریاضی بتی است، پیش از آنکه ریاضیدان محض خودش را بشکند»
آرتور ادینگتون
  • «ریاضی‌دان انسان کوری است در اتاقی تاریک که دنبال گربهٔ سیاهی که وجود ندارد می‌گردد».
چارلز داروین

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش

  1. My Brain Is Open: The Mathematical Journeys of Paul Erdős, 1998