روم باستان

یک تمدن در قرن هشتم در کشور ایتالیا
(تغییرمسیر از روم)

روم باستان تمدنی ایتالیایی بود که در آغاز از شبه‌جزیره ی ایتالیا در سده ی هشتم قبل از میلاد شکل گرفت.

Roman SPQR banner.svg

دربارهویرایش

  • «سهم بزرگ جایگیری تمدن باستان [در تاریخ اروپا] از آنِ یونان است وی بی‌شک نشر فرهنگ یونانی در بخش بزرگی از آسیا، آفریقای شمالی و در همهٔ منطقه‌های اروپای جنوبِ دانوب و غرب رود رن تا جنوب بریتانیای کبر در نتیجهٔ فتوحات و نفوذ روم بود.»

منابعویرایش

  1. «بخش اول؛ ملاحظاتی چند دربارهٔ علل سقوط امپراتوری روم و انحطاط تمدن باستان». گاستون بوتو. در Storia delle dottrine politiche [تاریخ عقاید و مکتب‌های سیاسی]. ترجمهٔ حسین شهیدزاده. انتشارات مروارید، ۱۳۶۳ش. ۷۸.