گائتانو موسکا

نظریه‌پرداز ایتالیایی

گائِتانو موسکا (۱ آوریل ۱۸۵۸ – ۸ نوامبر ۱۹۴۱) دانشمند علوم سیاسی، حقوق‌دان، روزنامه‌نگار و مؤلف ایتالیایی بود.


گفتاوردها

ویرایش
  • «در هر جامعهٔ بشری که به مرحله‌ای از مراحل رشد فرهنگی رسیده باشد، می‌توان دو نظامِ نیرو تشخیص داد که ضامن انسجام یا همبستگی آن جامعه می‌باشند؛ این دو نیر عبارت‌اند از نیروهای اخلاقی یا معنوی و نیروهای مادی.»[۱]
  • «ما [اروپائیان] به‌وسیلهٔ یونانیان باستان که خواه از راه جنگ خواه در زمان صلح با ایرانیان روابط گوناگون داشتند، اطلاعات بسیاری دربارهٔ ایران باستان در دست داریم. این اطلاعات نشان می‌دهند که ایران نخستین دولتی بود که توانست کشورهای گوناگون را که از دریای اژه تا مرزهای هند گسترده شده بودند و تمدن‌های کم‌وبیش کهن داشتند، در زیر یک پرچم درآورد و از جملهٔ این کشورها یکی هم مصر بود. امپراتوری ایران نتیجهٔ آمیختگی امپراتوری‌های کهنی چون بابِل، مصر، لیدی و ماد بود که به ضرب قدرت تشکیل شده و زیر سیطرهٔ پارت‌ها و مادها قرار داشت.»[۲]

منابع

ویرایش
  1. «بخش اول؛ روابط بین مکتب‌های سیاسی و نهادها». گاستون بوتو. در Storia delle dottrine politiche [تاریخ عقاید و مکتب‌های سیاسی]. ترجمهٔ حسین شهیدزاده. انتشارات مروارید، ۱۳۶۳ش. ۱۱. 
  2. «بخش اول؛ امپراتوری‌های بزرگ شرقی». ۲۲-۲۳.