رشک

احساسی ناخوشایند در فرد ندار نسبت به فرد دارنده

رشک

گفتاوردها ویرایش

  • «عاقلان رشک به دیوانگی ما بردند/تا که در سلسلهٔ زلف تو آویخته‌ایم.»
  • «روز روشن می‌برد رشک از شب یلدا اگر/مونس ایام هجران و شب تارم تویی.»
  • «همیشه دیده‌ام از دیدهٔ تو روشن باد/دل من از گل روی تو رشک گلشن باد.»

منابع ویرایش

  1. برقعی، محمدباقر. سخنوران نامی معاصر ایران. ج. چهارم. نشر خرم، چاپ ۱۳۷۳. ص۲۹۵۸. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴. 
  2. برقعی، محمدباقر. سخنوران نامی معاصر ایران. ج. دهم. نشر خرم، چاپ ۱۳۷۳. ص۴۳۰. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴. 
  3. برقعی، محمدباقر. سخنوران نامی معاصر ایران. ج. چهارم. نشر خرم، چاپ ۱۳۷۳. ص۳۰۲۳. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴.