باز کردن منو اصلی

گفتاوردهاویرایش

  • «مرد می‌تواند راز دیگران را بهتر از راز خود نگهدارد ولی زن بالعکس راز خود را خوب نگه می‌دارد ولی اسرار دیگران را فاش می‌سازد.»